วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

31 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมถวายเครื่องกฐิน ไทยธรรมในวันพิธีฯ ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่