รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จาก Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์


ผศ.ดร. รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จาก Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเยือนในโครงการแลกเปลี่ยนฯ ภายใต้ MoU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่