สำนักหอสมุดแจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

17 พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุด

      นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากตรวจสอบพบว่ามีหนี้สิน นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสำเร็จการศึกษา

แกลลอรี่