ผู้บริหารและคณาจารย์ CMUBS เยือน Hanken School of Economics ประเทศฟินแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับการเรียนการสอนและงานวิจัย

16 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และ อาจารย์ ดร.ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เยือน Hanken School of Economics ซึ่งเป็น Business School เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก และเป็น 1 ใน 100 Business School ทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลจาก AACSB, AMBA และ EQUIS (Triple Crown)

 


ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เข้าพบ Prof. David B. Grant (Dean of Research and Social Impact) Dr. Nikodemus Solitander (Associate Dean) และ Ms. Johanna Lilius (Head of International Relations) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว โดยตั้งเป้าให้เกิดการสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อการศึกษาและวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นช่วงภาคเรียนฤดูร้อน และการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกิจ ยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง CMUBS และสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสใหม่สู่การพัฒนาการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งยังพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่