ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นกิจกรรมในโครงการ Econ Happy Soul ซึ่งได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่