นวัตกรรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

     เครื่องมือเคลื่อนตำแหน่งขากรรไกรล่างไปด้านหน้า โดยแม่เหล็ก ประกอบด้วย โครงสร้างโลหะ ส่วนอะคริลิก และ แม่เหล็ก โดยโครงสร้างโลหะได้รับการออกแบบโดยอาศัยการ พิมพ์แบบจำลองฟันบนและฟันล่าง เพื่อให้เหมาะสมและพอดี กับผู้ป่วยแต่ละราย มีการออกแบบเครื่องมือให้มีบริเวณที่ ใช้เพื่อยึดแม่เหล็กให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการ กำหนดให้ขากรรไกรล่างให้เคลื่อนมาด้านหน้าขณะนอนหลับ เพื่อลดระดับเสียงของการนอนกรนได้ ขั้นตอนการสร้างโครง โลหะนั้นใช้วัสดุและกระบวนการผลิตทางทันตกรรม เป็นการ ออกแบบเป็นขี้ผึ้งให้พอดีกับแบบจำลองฟันผู้ป่วยนั้นๆ จาก นั้นจะเข้าสู่กระบวนการเหวี่ยงโลหะโดยจะสร้างโครงโลหะทน ความร้อนสูงและหลอมโลหะให้อยู่ในสถานะหลอมเหลวแล้ว เหวี่ยงโลหะหลอมเหลวไหลเข้าไปแทนที่ขี้ผึ้งที่ได้ออกแบบไว้ และทำการยึดติดแม่เหล็กกับโครงโลหะโดยใช้อะคริลิก เพื่อ กำหนดตำแหน่งขากรรไกรล่างให้เคลื่อนออกมาด้านหน้า จาก ตำแหน่งปกติตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เครื่องมือ เคลื่อนตำแหน่งขากรรไกรล่างไปด้านหน้าโดยแม่เหล็ก มี ความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน และมีขนาดเพรียวเล็ก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายเมื่อใส่เครื่องนี้ เมื่อเทียบกับเครื่องมือลด อาการนอนกรนในช่องปากแบบอื่นๆ
แกลลอรี่