รับมอบน้ำดื่มจากสโมสรโรตารีสารภี ภาค 3360 โรตารีสากล

21 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพค (2,400 ขวด) ตามโครงการมอบน้ำดื่มสะอาด จากคุณกฤษดา แซ่โกย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวอเตอร์พลัส ดีวีลอปเมนต์ จำกัด และบริษัทในเครือนาคราชกรุ๊ป สโมสรโรตารีสารภี ภาค 3360 โรตารีสากล ในการนำไปใช้สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่