CMUBS ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

6 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรคณะแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ในโอกาสประดิษฐานชั่วคราว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับบุญเสริมสิริมงคลในฐานะพุทธศาสนิกชน โดยคณะบริหารธุรกิจร่วมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอันเป็นการทำนุบำรุงศาสนา จึงกำหนดให้มีการร่วมกิจกรรมสักการะตามความประสงค์ตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม จำนวน 4 รอบ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรในคณะร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคมที่ผ่านมา ได้อัญเชิญประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีกำหนดอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด ให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าสักการบูชา ได้แก่ เชียงใหม่ (5 - 8 มีนาคม 2567) อุบลราชธานี (10-13 มีนาคม 2567) และกระบี่ (15-18 มีนาคม)

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะในระหว่างวัน 5-8 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. โดยในทุกช่วงเย็นเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่