บุคลากร CMUBS โชว์เจ๋ง คว้าชัยในการประกวดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2566

21 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 กันยายน 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ฟอร์มคว้าชัยในการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานในโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13 ” ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชู ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยผลการแข่งขัน 2 ทีมจากคณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้าชัยชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ระบบใบคำขอทั่วไปแบบออนไลน์ (CMR19-CMUBS) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (ประเภท วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS Expertise)” (ประเภท การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการบริการวิชาการ (double arrow right)) ได้สำเร็จ

สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งผลงานร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 4 ผลงาน ใน 4 กลุ่มประเภท โดยอีก 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานจัดการงบประมาณอย่างชาญฉลาดด้วยระบบ Smart Budgeting คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งประกวดในประเภท วิจัย/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน และผลงาน คลังข้อมูลหนังสือ/ตำรา ที่ผู้สอนแนะนำในกระบวนวิชา เพื่อยกระดับการให้บริการของห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งประกวดในประเภทการพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา


ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่