รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ "อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด"

22 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ จัดทำโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID รับบริจาคและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีมาตราฐานทางการแพทย์ในการสนับสนุนป้องกันดูแลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยและ สภากาชาดไทย จัดคาราวาน ร่วมใจ FIGHT COVID ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบตู้ UVC จำนวน 100 ชุด ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบชุด PPE จำนวน 5,000 ชุดและถุงคลุมเท้า จำนวน 5,000 คู่ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่