หลักสูตร Ex-M.B.A. จัดกิจกรรมนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการ

4 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 หลักสูตร Ex-M.B.A. จัดกิจกรรมนำเสนอธุรกิจจาก 6 ผู้ประกอบการ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของกลุ่มนักศึกษา พร้อมมอบโจทย์ปัญหาในการจัดทำแผนธุรกิจ (Action Learning ) แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร จากโจทย์ในโลกธุรกิจจริง เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่