วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ CMU MOOC International (MOOC I)

24 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ CMU MOOC International (MOOC I) ซึ่งเป็นโครงการในการจัดทำคอร์สออนไลน์ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นำโดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU-LE)

โดยมี ผศ. ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจ ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education ที่ต้องการหาความรู้เพื่อไปใช้ต่อยอดในการเรียนหรือทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
แกลลอรี่