มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 28-29 พฤษภาคมนี้

27 พฤษภาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่ https://admission.reg.cmu.ac.th/

ค้นหาคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

ประกาศรับสมัคร https://cmu.to/TCAS467

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19 และ Facebook : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช. https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu 

แกลลอรี่