ความรู้เรื่อง " มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (Leukemia) " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

6 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
ผศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
YouTube : https://cmu.to/dE6hU
https://www.youtube.com/watch?v=oX2up1bC7Dw
#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มะเร็งเม็ดเลือดขาว
#leukemia
แกลลอรี่