ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการจัดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2564

20 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการจัดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ช้างในกาลหน้า” โดยรุปแบบการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
แกลลอรี่