" ตัวช่วยที่จะทำให้ท่าน ใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผล "

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

ด้วยความปรารถนาดีจาก... โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#ใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผล
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่