บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

21 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธัวาคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มช.
แกลลอรี่