กิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2564

27 ธันวาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2564 "มช.ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป่าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ" สืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่