โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S540004 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท

9 กันยายน 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S540004 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท
(ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป) สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่