อาจารย์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านช้างจาก Expertscape

13 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจาก Expertscape ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านช้าง ที่มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการจัดอยู่ใน Top 1% ... สูงที่สุดในรอบทศวรรษ 

 อ่านเพิ่มเติม :  https://www.cmu.ac.th/th/article/60f0213a-d085-42d8-8e92-f84df36a522e 

แกลลอรี่