CMUBS เดินหน้านำนักศึกษาจิตอาสาโครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

5 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาจิตอาสาโครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการเสียสละเพื่อสังคม โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ทาสีจุดจอดรถนักศึกษาในพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ทาสีอัฒจันทร์บริเวณสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พร้อมสร้างฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านน้ำริน โรงเรียนบ้านสันคำยอม ต.ขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งเหล่านักศึกษาจิตอาสาต่างเตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่ และพร้อมลงมือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตั้งใจ โดยหวังว่าการเสียสละเวลาอันน้อยนิดจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนในสังคมได้มากขึ้น
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่