ทำบุญถวายเทียน ณ วัดบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 พฤศจิกายน 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งปัจจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เทียนพรรษาที่ได้ถวายนี้ พระภิกษุสงฆ์ใช้จุดเพื่อเป็นแสงสว่างในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่