สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

11 สิงหาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เภสัชกร ตำแหน่งเลขที่ EP050001 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยมีระยะเวลาการจ้างทุก 5 ปี อัตราเงินเดือน 22,910.- บาท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก