รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รับมอบหนังสือวิชาการจากบริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด

22 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอิทธิเทพ แผ้วสกุณี ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายขาย บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ในโอกาสเข้ามอบหนังสือวิชาการจำนวน 3 ชุด สำหรับเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทางสัตวแพทย์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกอบไปด้วย

  •  Urinary Tract Infection in Cats and Dogs
  • Atlas of the External Ear and Tympanic Membrane
  • Antibiotic Therapy in Exotics and Wild Animals


แกลลอรี่