ห้องสมุดกลางขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

16 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

      ห้องสมุดกลางขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด กรณีห้องสมุดกลางปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

  • หนังสือห้องสมุดกลางที่มีกำหนดคืน ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 จะได้รับการขยายกำหนดคืนเป็น วันที่ 20 ธันวาคม 2564

  • ยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด (เฉพาะหนังสือห้องสมุดกลาง) ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564

แกลลอรี่