เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด

19 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักหอสมุด

       เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลุ้นรับรางวัล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้ที่ https://services.library.cmu.ac.th/usersurvey

แกลลอรี่