ศึกษาผลของธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และแคลเซียม ต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของผักสลัดกรีนโอ๊ค

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และแคลเซียม ต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของผักสลัดกรีนโอ๊ค เพื่อใช้ในการปรับสูตรสารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ต่อไป ตีพิมพ์ในวารสาร Acta Horticulturae
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishs.org/ishs-article/1312_59


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่