ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ”

16 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.178479626349128/895290694668014
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.178479626349128/895290694668014
แกลลอรี่