สักการะสระเกล้าดำหัว พระเทพมังคลาจารย์

14 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะสระเกล้า ดำหัวพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดเชตวัน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่