งานโยคะการกุศล

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโยคะการกุศล โดย ครูบอมและทีม (จาก Sthira yoga studio Chiang Mai) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 6.45 - 8.15 น. ณ ลานหญ้าหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่