พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับแขกพิเศษ

13 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร ในโอกาสเข้าที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่