คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

16 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำโดย

- รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดี
- ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล อาจารย์ทันตแพทย์
- พท.หญิง ทพญ.นำสุข คงคาลัย

พร้อมด้วยทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และอาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มูลนิธิโครงการหลวง และกลุ่มออฟโรดจิตอาสาฯ

ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา และรักษาโรคทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม จำนวน 44 คน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม (เขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แกลลอรี่