รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

26 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

7 โครงการ
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รหัส 00410599107010
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ รหัส 00410599107020
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) รหัส 00410599107030
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) รหัส 00410599107040
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ รหัส 00410599107060
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 00410599107070
7. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ รหัส 00410599107050

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://cmu.to/xsDLd

สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ
โทร. 053 943315-6
Line : SCI CMU Info. Center, ID : @scicmu 
แกลลอรี่