คณะบริหารธุรกิจ ส่งมอบส่งมอบ “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่คณะเศรษศาสตร์ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

12 กันยายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี พร้อมด้วย นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ สังกัด หน่วยนวัตกรรมองค์กร งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบ ได้ส่งมอบ “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่คณะเศรษศาสตร์ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปติดตั้งและใช้ในการดำเนินงาน ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี
แกลลอรี่