โครงการ Ex.M.B.A ต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภาคเหนือ ต่อยอดความรู้ในห้องเรียน สู่การแก้ปัญหาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง

23 พฤศจิกายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex.M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ณ ห้อง 2401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ 2 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินธุรกิจและปัญหาในการประกอบธุรกิจ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 8 องค์กร ได้แก่

 

1. โอลด์เชียงใหม่(ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

2. บริษัท สวีส แพลนท์ เบสด์ ฟู๊ดส์ จำกัด

3. โป่งแยงฟาร์ม

4. บริษัท อิมฟาร์มแดรี่ จำกัด

5. บริษัท จักรกลการค้า จำกัด

6. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่

7. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ร้านครัวเนื้อหอม ลำปาง

 

ปัญหาในการประกอบธุรกิจที่ได้ผ่านการนำเสนอในครั้งนี้จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การออกแบบวิธีแก้ไขผ่านการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ (Action Learning) ตามนโยบายปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการทดลองในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาธุรกิจและผลิตผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคธุรกิจได้

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่