โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างแรงใจนำทางผู้ป่วยภาวะสมองตาย รายที่ 38 สู่การบริจาคอวัยวะ เพื่อชุบชีวิตผู้ป่วยรายใหม่ กุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

14 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวนภรัตน์ ทูลพันธ์ อายุ 27 ปี ถูกนำตัวส่งมารักษายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในเวลา 05.00 น. ด้วยอาการชักเกร็ง ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองของการตรวจทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับก้านสมอง ทีมแพทย์ผู้ประเมินได้วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยอยู่ใน “ภาวะสมองตาย”โดยประกาศการเสียชีวิต เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 00.06 น.
ทางญาติมีความเห็นร่วมกันว่า มีความปรารถนาจะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้หลายชีวิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสภากาชาดไทย จึงได้ประสานงานร่วมกัน เพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น


การบริจาคในครั้งนี้ นางสาวนภรัตน์ ทูลพันธ์ สามารถชุบชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ โดยอวัยวะที่สามารถบริจาคได้ คือ ตับ 1 ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง ลิ้นหัวใจ และผู้ป่วยยังบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่อีกด้วย บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวนภรัตน์ ทูลพันธ์ ไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดี


แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ 1. ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ชั้น 8 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2. แอปพลิเคชั่น “บริจาคอวัยวะ” ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด 3. ธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 12 อาคารสุจิณฺโณ 4. กรอกออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 089-9996000, 0918513391 และสามารถสอบถามข้อมูลอุทิศร่างกาย ได้ที่https://w3.med.cmu.ac.th/ebodydonation/walk-in


อย่างไรก็ตาม การบริจาคอวัยวะผู้ป่วยภาวะสมองตายนั้น เปรียบเสมือน“พินัยกรรมอวัยวะ” ถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะสมัครใจในการบริจาคอวัยวะ หากญาติไม่ยอมผู้เสียชีวิตย่อมไม่สามารถบริจาคได้ ดังนั้นการส่งต่อชีวิตจึงเป็นแรงกำลังสำคัญของญาติผู้ป่วยที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


***ภาพและบทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
เรียบเรียง : นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่