ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

6 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งการศึกษาวิจัยวิจัยภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ และผลงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
https://www.facebook.com/rac.cmu/posts/pfbid02id9emLN1QK3yFS3JhDd3xv66ewSqu7EoTxN6Cs8bmdrTEZiq7mkFKtAG3nwRiPsjlแกลลอรี่