ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Publishing OA with Wiley

3 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุดจัดการอบรมเรื่อง "Publishing OA with Wiley" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด วิทยากรโดย คุณ Lei Lei ตำแหน่ง Editor-in-Chief, Wiley

        โอกาสนี้ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม โดยสามารถลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ bit.ly/TAW24-CMU รับจำนวนจำกัด 20 คน

หัวข้อการอบรม

  • วารสารประเภท Open Access (OA)

  • ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับ (Manuscript)

  • การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์ Wiley สำนักพิมพ์ระดับนานาชาติ


หมายเหตุ: บรรยายภาษาอังกฤษ ONSITE

แกลลอรี่