วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม University Social Responsibility “Children’s Day” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)

17 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม University Social Responsibility “Children’s Day” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกับบุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม University Social Responsibility “Children’s Day” หรือ วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ในกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสร้างความสุขและมอบของรางวัลต่าง ๆ อาทิ เครื่องเขียน ขนม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 33 คน
แกลลอรี่