ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2565

สวัสดิการ

- จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกเดือน
- มีระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลโดยผู้ช่วยสัตวแพทย์รุ่นพี่มืออาชีพ
- คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำปรึกษา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  OT ... หากทำ OT วันหยุดประจำปีจะได้ค่าแรง 2 เท่า

- ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
- สิทธ์การลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดประจำปี
- สวัสดิการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีฟรี
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน

.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web/news_jobs.php

แกลลอรี่