Agri co-working space พื้นที่แห่งการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอ “Agri co-working space” พื้นที่แห่งการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ อาคารนี้สร้างโดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ คุณธนิต สุวณิชย์ เกษตร มช. รุ่น 32 มอบให้เป็นอาคาร Agri co-working space ภายในอาคารมีพื้นที่สำหรับการนั่งทำงาน พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมกลุ่ม ห้องประชุม มุมขายของที่ระลึกของคณะเกษตรศาสตร์ ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และขนม อร่อย ๆ จากร้าน Blue Coffee และที่สำคัญที่นี่จะเป็นแหล่งฝึกงาน และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์ อีกด้วย รอติดตามกันนะคะ
แกลลอรี่