วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของบริษัท Long-Spring Education Group, Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของบริษัท Long-Spring Education Group, Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร ผ่านช่องทาง CMU-IPAS
ในการเดินทางเยือนครั้งนี้ ได้การต้อนรับจาก Mr. Wang Lei, คณบดีของ Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study ทั้งนี้ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
แกลลอรี่