การถ่ายทอดสด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2564

2 กรกฎาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดทาง Facebook Page: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่