ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชชำระล้างท้องถิ่นในภาคเหนือกำลังจะหมดไปด้วยการคุกคามจากการเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรมบนพื้นที่สูง

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชชำระล้างท้องถิ่นในภาคเหนือกำลังจะหมดไปด้วยการคุกคามจากการเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรมบนพื้นที่สูง

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืช การใช้ประโยชน์ และองค์ประกอบทางเคมี ด้วยสถิติทาง #chemometricโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำความเข้าใจ และบันทึกแนวทางการใช้ประโยชน์ของพืชชำระล้างโดยชุมชนท้องถิ่นไม่ให้สูญหายจากสังคมไทย

นับว่าเป็นรายงานฉบับแรกที่ใช้กระบวนการวิจัยทางสังคมมาผนวกเข้ากับวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์อย่างชาญฉลาด #แซ่ปมากค่ะแม่ #เผ็ดพริกสิบเม็ด #ไม่ตุย #ไม่ขิง

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Saudi Journal of Biological Sciences
สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://www.sciencedirect.com/.../pii/S1319562X21000917

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่