โครงการยกระดับศักยภาพ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลกับครูเลดี้เก๋เก๋

8 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรสาสตร์ จัดโครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลกับครูเลดี้เก๋เก๋ ครั้งทั้ 1 โดยมี อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋) เป็นวิทยาากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นพิธีกรรายการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ “ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง” โดยบริษัท JSL ,วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาภาษาอังกฤษโครงการBrand’s Summer Camp ,วิทยากรรับเชิญวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ ,อาจารย์รับเชิญวิชาภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรั่งเศส ให้กับค่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากมาย ,อาจารย์รับเชิญโครงการพี่จุฬาฯ เสริมทักษะเยาวชน “พี่จุฬาฯพาน้องติว” ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์  
แกลลอรี่