ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Facebook Live เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่