พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ เป็นตัวแทนรับ ส.ค.ส. ประทาน ในครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน
แกลลอรี่