มอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คุณพีรพงศ์ - คุณดวงดี เชิดสถิรกุล และคุณณัฐภพ ภูริเดช ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภายในคณะฯ จำนวน 2 ราย ที่มีคุณสมบัติและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่