สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019

24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019 ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (สล่าล้านนา) การเสวนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน และวีดิทัศน์ “ถอดบทเรียนการซ่อมแซมสู่แม่แบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา"

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการ คลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019 ได้ที่  https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2524
แกลลอรี่