บทความอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Highly Commended paper

16 มกราคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่บทความ “Global vs. Local brands: How home country bias and price differences impact brand evaluations” ได้รับการคัดเลือกจากทีมบรรณาธิการของวารสาร International Marketing Review ให้เป็นบทความทรงคุณค่าทางวิชาการที่ควรค่าแก่การยกย่อง และได้รับรางวัล Emerald Literati Network Award for Excellence ปี 2558   ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/emeral2015/
แกลลอรี่